Logo Eliomys

Inventarisatie       

Mario Desloovere zet zich het meest in voor de inventarisatie van eikelmuizen en de eikelmuiskasten.

Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hier kort uitgelegd.

Voorbereiding :

Controleer de omgeving van de nestkast eerst op wespen of hommels. De kans is klein dat die er zijn, maar voorzichtigheid heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.
Het welzijn van de dieren krijgt steeds voorrang. Haal dus geen dieren uit de nestkast, ook niet als ze in een diepe slaap zijn.
Tijdens de controle in het najaar worden alle nestkasten best gereinigd, uiteraard enkel wanneer die niet bezet zijn. Op die manier hebben de eikelmuizen minder last van parasieten en kan je de volgende keer makkelijker verse sporen in de kast terugvinden en herkennen.
TIP: Gooi het oude nestmateriaal onder het nestkastje op de grond. Als die toch nog bewoond mocht zijn, dan hebben ze dit rap weer opgebouwd!
In het voorjaar kunnen veel nestkasten bewoond zijn door vogels die er hun nest in maken en om deze niet te storen wordt het reinigen van de kasten bij voorkeur enkel in het najaar uitgevoerd.
Maak ook regelmatig de bevestingsdraad van de nestkast wat losser zodat die niet in de boom snijdt. Een te hoge spanning zou ook schade aan de kast kunnen veroorzaken of zou er toe kunnen leiden dat de kast op de grond valt.
Tijdens de halfjaarlijkse controles van de nestkasten kan men verschillende sporen aantreffen.
- 1. De dieren zelf
- 2. Nesten
- 3. Uitwerpselen
- 4. Etensresten
Het is dan ook heel belangrijk om al deze sporen te bekijken en correct in te vullen op het formulier.

1. Herkenning van de dieren zelf

Naast kool- en pimpelmezen kan men een 4-tal muizensoorten verwachten die hun intrek nemen in de nestkastjes.
* De eikelmuis is duidelijk herkenbaar aan haar grootte, de grote ogen en oren en vooral het zwarte 'Zorro'-masker en penseelstaart.
* De bosmuis heeft eveneens grote ogen en oren, maar is kleiner en heeft een naakte lange staart. De bruinachtige rugzijde steekt af tegen de witte buik.
* De huismuis lijkt qua lichaamsbouw wel op een bosmuis, maar is egaal grijs(-bruin), zonder witte buikzijde.
* De rosse woelmuis heeft duidelijk een ander postuur dan de vorige soorten. De kop is afgerond, de ogen zijn veel kleiner en de oren steken minder ver buiten de rosse vacht. Het staartje is veel korter dan het lichaam.

2. De nesten

Het nest verraadt meestal wie de bouwheer is, vooraleer die zich laat zien.
* Kool- en pimpelmees maken in het voorjaar een nestje dat vooral bestaat uit mos waar in de laatste fase een komvorm in wordt gemaakt, die dan bekleed wordt met zacht materiaal als veren, haren, wol,...
Na het broedseizoen blijft een bevuild hoopje mos achter.
* Bosmuizen maken een los nest van droge blaadjes en eventueel gras.
* Eikelmuizen vullen de nestkast meestal met een dikke laag mos. Hier overdekken ze regelmatig ook bestaande nesten mee. De ingang van het nest zit meestal ergens opzij en is niet altijd zichtbaar. Voorjaars- en zomernesten worden flink bevuild met uitwerpselen (die je vaak ook aan de ingang van en op de nestkast kan terugvinden), terwijl winternesten properder blijven.

3.Uitwerpselen

* De uitwerpselen van mezen en andere vogels zijn dadelijk herkenbaar aan de kleur. Het ene uiteinde is donker, terwijl de andere zijde iets verdikt en wit is.
* Muizenkeutels zijn iets moeilijker aan een soort toe te wijzen, maar de strontjes van eikelmuis zijn duidelijk groter dan die van de andere muizensoorten. De keutels van bosmuis en rosse woelmuis zijn amper 5 mm (max. 10 mm) lang en tot 2 mm breed, terwijl die van de eikelmuis tot 25 mm en langer kunnen zijn en tot 4 mm breed. Verse uitwerpselen van eikelmuis zijn vaak opvallend 'smeuïg'.
* Kijk voor meer informatie over keutels ook eens in de folder Gebolder op zolder - kleine zoogdieren in en om huizen .

4. Etensresten

* Iedere diersoort heeft zo zijn eigen voedselvoorkeur en eetgewoontes. Aan de knaagsporen aan pitten en hazelnoten kunnen zoogdierspecialisten vaak de dader herkennen.
* Dergelijke etensresten (noten, slakkenhuisjes, pitten) kunnen mee worden opgestuurd. Ook gedetailleerde foto's (in hoge resolutie en met een grootteaanduiding erbij, bv. meetlat of muntstuk) kunnen worden doorgestuurd voor determinatie.


De waarnemingen worden zorgvuldig bijgehouden op de website Waarnemingen.be:

Met de nestenmodule van Waarnemingen.be kan je de ligging aanduiden van een nestkast die je wil opvolgen en controles toevoegen. Je kan ook natuurlijke nesten of kolonies toevoegen. Controles worden niet meteen als waarnemingen weergegeven maar aan het eind van het seizoen wordt uit een reeks controles één (vervaagde) waarneming aangemaakt. De nestkastenmodule werkt enkel indien je ingelogd bent op waarnemingen.be
Nog niet geregistreerd? Surf dan eerst naar http://waarnemingen.be/registreer.php


«-- Terug